Kajian Kitabul Iman Shahih Bukhari Oleh Syaikh Abu Bakar Al-Makky

Judul Kajian : Kitabul Iman Shahih Bukhari
Ustadz : Syaikh Abu Bakar Al-Makky
Fawaid :
1. Tanpa iman, seseorang tidak masuk surga dan tidak mencintai satu sama lain.
2. Iman : diyakini dengan hati, bersaksi dengan lisan dan beramal dengan perbuatan.
3. Asas iman : sesuatu yang bila tidak kita punya maka bukan orang islam. Asas iman/ rukun iman ada enam.
4. Dua hal penyempurna iman :
a. Kesempurnaan wajib : apa yang diperintahkan Alloh dan Rosul-Nya dan apa yang dilarang oleh Alloh dan Rosul-Nya
b. Kesempurnaan mustahab : sunnah.
ADVERTISEMENTS :

Latihan Soal CAT CPNS 2014

Posting Komentar