Kajian Tentang Syirik Oleh Ustadz Aunur Rafiq


Tema : Syirik dan bidah
Ustadz : Aunur Rafiq
Tempat : Masjid Abu Bakar Ash-shiddiq Gading Legok, Podosoko
Waktu : Sabtu 11 Januari 2014
Ringkasan Kajian:
kajian ustadz aunur rafiq
-Perbuatan dzalim ada tiga macam :
1. Kedzaliman yang tidak diampuni oeh Alloh
contoh : syirik kepada Alloh
2. Kedzaliman yang diampuni Alloh
contoh :kedzaliman kepada Alloh selain syirik
3. Kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Alloh
contoh : kedzaliman kepada sesama hamba

-Dua dosa yang menghapus amal :
1. Dosa syirik
2. Dosa kepada sesama hamba
-Kita tidak boleh meremehkan dosa, perumpamaannya seperti berbuat dosa yang kecil tapi berulang-ulang maka semakin lama menjadi besar.
-Contoh syirik kecil : riya, sombong.
-Bahaya syirik :
1. Alloh tidak akan menerima amal kebaikannya
2. Alloh tidak akan mengampuni dosanya
-Hukum yang berlaku pada orang musyrik :
1. Tidak boleh mendahului salam kepada musyrik
2. Tidak boleh menyalatkan jenazahnya
3. Tidak boleh dikubur di kuburan muslim
4. Tidak boleh wanita dinikahi orang musyrik
5. Tidak boleh memasuki Masjidil Haram
6. Tidak boleh memperoleh warisan
- Bidah pada ujungnya adalah menuju kesyirikan karena mereka membuat syariat baru.
- Suatu amalan jika dicampur dengan bidah, maka :
1. Jika termasuk amalan wajib, maka dianggap belum melakukan amalan
2. Jika termasuk amalan sunnah, maka tertolak amalnya.
- Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang yang di akhirat datang dengan membawa pahala amal spt sholat, zakat, tapi waktu di dunia suka mencela, menuduh, mengambil harta orang lain, mendzolimi orang, sehingga akan mengurangi amal kebaikannya sampai amal kebaikannya habis dan akhirnya dosa yang didzolimi juga akan ditimpakan kepadanya.
- Tanya jawab :
1. Bagaimana hukum melakukan sholat di masjid yang penuh praktek bidah?
Boleh melakukan sholat di masjid tersebut selama tidak ikut-ikutan melakukan bidah dan bidah yang dikakukan tidak termasuk syirik.
2. Kapankah umur ideal bagi anak untuk mulai diajari calistung? Sementara ada peraturan pemerintah yang melarang mengajari anak di bawah 7 tahun calistung.
Peraturan pemerintah tidak boleh diikuti jika menyelisihi sunnah. Tapi kita juga dilarang memberontak. Umur ideal bagi anak diajari ilmu adalah ketika dia sudah mulai paham dan bisa berbicara. Yang wajib diajarkan adalah ilmu agama seperti membaca, menulis dan menghafal Alquran. Contohnya Imam Syafi‘i hafal Alquran pada umur 10 tahun. Sedangkan ilmu dunia maka hukumnya tidak wajib.
ADVERTISEMENTS :

Latihan Soal CAT CPNS 2014

Posting Komentar